Połowa lat 70. ubiegłego stulecia przyniosła nową technologię pokrywania powierzchni cylindrów stosowanych w technice motoryzacyjnej. NiCaSil - to powłoka wykonana z niklu zawierającego rozproszone ziarna węglika krzemu SiC. Jako część robocza cylindrów silników spalinowych skutecznie wyparła stosowane na ówczesne czasy konstrukcje złożone(tuleja + korpus) cylindrów. Powodem tego, wbrew panującego poglądu o zdecydowanie wyższych walorach użytkowych „nicasilu” były i są w dalszym ciągu względy ekonomiczne. Przy wysoko seryjnych produkcjach cylindrów stosowanie tych powłok niejako „nokautuje” tradycyjną tuleję cylindra, do której wykonania niezbędnych jest kilkanaście złożonych procesów technologicznych. Proporcja czasochłonności wykonania standardowej tulei cylindra w stosunku do pokrycia go Nicasilem wynosi 1:12, czyli bardzo upraszczając-podczas produkcji jednego cylindra z tuleją można wyprodukować 12 pokrytych powłoką. W tym miejscu wypada nadmienić, że skład powłok od momentu ich wdrożenia nie uległ znacznym ulepszeniom/dostrzec można jedynie rozwój w technikach ich osadzania [galwanotechniczna, implantacja jonowa, natryskiwanie cieplne, pokrywanie chemiczne] / czy modyfikacjom jakich dokonano na przełomie lat 90. w technologii materiałów kompozytowych. foto Zapotrzebowanie na materiały o nowych lub ulepszonych właściwościach, doprowadziło do badań i rozwoju technologii ich wytwarzania. Właściwości, skład, struktura, których wypadkową jest NIEZAWODNOŚĆ !!! z powodzeniem pozwala wykorzystywać je do wszelakich zastosowań w technice motoryzacyjnej przy produkcji wysokowydajnych jednostek, a zatem i przy regeneracjach m.in. cylindrów silników spalinowych. Zastosowanie w miejsce zużytej powłoki NiCaSil wkładki (tulei)- z odpowiedniego materiału gwarantuje 100% niezawodność takiej naprawy, czego niestety nie może gwarantować ponowne pokrycie zużytego cylindra nową powłoką „nicasilową”, a tym bardziej powłoką chromową/często oferowaną jako powłoka nicasilowa !!! . Osadzenie „NiCaSil-u” daje bezsprzecznie 100% gwarancję jakości, jedynie w przypadku pokrywania nim jednolitego pod względem struktury materiału (stopu AL.). Dotyczy to tylko i wyłącznie cylindrów nowych a więc na etapie produkcji, w których nie zachodziły żadne procesy termo-chemiczne związane z pracą silnika. Cylinder używany jego właściwości na skutek pracy ulega szeregu przemianom, często dyskwalifikującym go z możliwości ponownego pokrycia warstwą „nicasilu”. Jego struktura szczególnie w okolicach kanału wydechowego(wylot spalin), czyli w miejscu gdzie stop aluminium na skutek działania wysokich temperatur diametralnie zmienia swe właściwości względem innych jego obszarów traci zdolność „przyswajania-przyczepności” powłoki NISi. Zjawisko to jest nieodwracalne! Pokrycie tego obszaru powłoką daje przeważnie efekt jedynie wizualny. Cylinder taki, po kilku godzinach eksploatacji zatraca swą funkcjonalność często wywołując uszkodzenia pozostałych podzespołów silnika.

W tym miejscu przed użytkownikiem pojawia się pytanie: posiadam zużyty cylinder- co w takiej sytuacji robić?

Otóż odpowiedzi są trzy:

- nabyć nowy cylinder

- zlecić nałożenie nowej powłoki NiCaSil , lecz po uprzednim roztoczeniu/usunięciu niejednorodnej warstwy bazowej stopu AL. która uległa przemianom/ czyli zwiększenie średnicy cylindra a za tym pojemności skokowej silnika , zastosować tłok z szeregu nad wymiarowych „Big bore”+1mm +1,5 itp./tylko w tym celu są produkowane nadwymiar bez dodatkowych grup selekcyjnych/- Jest to jedyna dająca jakąś nadzieję skuteczności procedura osadzenia ponownej powłoki w używanym cylindrze !!! /czy opłacalna?/

-zlecić nam regenerację-przebudowę cylindra z zastosowaniem wkładki stopowej umożliwiającej zastosowanie tłoków w chronologii od nominału//sel.ABCD/oraz po dłuższym czasie eksploatacji dostępnych renomowanych tłoków nadwymiarowych +1mm,1,5mm

Czyli w sumie kilkaset motogodzin bezawaryjnej pracy Twojego silnika.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE !

W sezonie sportów motorowych zawodnicy obsługiwani są poza kolejnością!


Kalendarz


Napisz do nas